Een bus huren bij Besseling Travel

Vertrouw op 30 jaar ervaring

Dank voor uw interesse in ons prachtige touringcarbedrijf. Lees hieronder meer over onze voorwaarden en behaalde certificaten.

Als modern touringcarbedrijf kunnen we niet meer zonder de nodige certificeringen van kwaliteit-, veiligheid- en standaardisatie. We beschikken daarom over de benodigde certificaten voor de Nederlandse markt, maar ook over de certificaten waaraan we volgens de Europese markt moeten voldoen.

Wij zijn aangesloten bij de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), dragen het keurmerk volgens de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden lezen.

Wat houdt het Keurmerk in?
Het keurmerk SKTB bestaat uit ISO 9001, aangevuld met een Veiligheidsdocument waarin een branchespecifieke invulling van (en aanvulling op de ISO 9001) normen wordt gegeven. Met de onafhankelijke toetsing van bedrijven op de eisen uit het veiligheidsdocument wordt de veiligheid in en om de touringcar in al zijn facetten gewaarborgd.

Geldigheid
Een ISO-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Hierna komt er weer een nieuwe audit voor de volgende drie jaar. Aangezien kwaliteitszorg een continu proces is, moeten tussentijdse controles (audits) waarborgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden gehaald en nageleefd.

U bent bij ons verzekerd van een goede, betrouwbare organisatie welke staat voor de veiligheid van zijn passagiers, zijn personeel en materieel. Een touringcar met chauffeur bij Besseling Travel boeken is zekerheid van zaken.