Wat biedt een Keurmerk Touringcarbedrijf u?

Met vertrouwen op weg!
Daar mag u op rekenen als u in een touringcar van een Keurmerk Touringcarbedrijf op stap gaat: met vakantie, een dagje uit, of naar een bijzondere gelegenheid. Goed en betrouwbaar vervoer, daar gaat het om. En dat biedt het touringcarbedrijf dat een keurmerkerkenning heeft. Een keurmerk dat speciaal ontwikkeld is voor u als passagier.

Strenge eisen voor een Keurmerk Touringcarbedrijf
Een touringcarbedrijf moet aan veel strenge eisen voldoen, wil het een keurmerkerkenning krijgen. En heeft het zo’n erkenning, dan worden er regelmatig controles uitgevoerd door diverse instanties, onder andere door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dat geldt voor zowel het bedrijf zelf als voor de touringcars én de chauffeurs van dat bedrijf. Wordt niet voldaan aan de eisen, dan wordt een bedrijf geschorst of de erkenning wordtingetrokken!

Geldigheid Keurmerk Touringcarbedrijf
Het keurmerk wordt steeds voor één kalenderjaar verleend. De erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf is te zien aan de touringcar: deze moet aan de buitenzijde voorzien zijn van keurmerkstickers van het lopende kalenderjaar. Dus: géén sticker of een sticker met een verkeerd jaartal op de touringcar, betekent géén keurmerk! Van een Keurmerk Touringcarbedrijf wordt verder geëist dat het goed verzekerd is en een goede, klantgerichte klachtenprocedure heeft.

Keurmerkchauffeur
De keurmerkchauffeur is een veelzijdige, ervaren professional. Hij/zij is gastheer/vrouw, soms ook reisleider, is uw aanspreekpunt, stuurt als de beste en beschikt over alle verplichte diploma’s (en vaak nog meer). Kortom, een betere vakman of vrouw kan men zich niet wensen. Om er voor te zorgen dat de keurmerkchauffeur volgens de CAO wordt betaald, wordt hier gericht op gecontroleerd door een speciaal bureau (STO). De (in heel Europa) verplichte rij- en rusttijden zorgen er voor dat de keurmerkchauffeur altijd uitgerust achter het stuur zit. Daarnaast moet hij (of zij) elke vijf jaar minimaal een rijvaardigheidstest afleggen bij het CBR-CCV

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
Deze stichting richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de door haar erkende touringcarbedrijven. Klik hier om naar de website van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf te gaan.

Veiligheid staat op nummer 1
Veiligheid staat hoog in het vaandel van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Uitvoerige technische en administratieve controles staan daar borg voor. Wist u dat uit alle statistieken blijkt dat de touringcar als het meest veilige vervoermiddel uit de bus komt? Standaard is er in de keurmerktouringcar een Veiligheidskaart aanwezig, met alle informatie over de veiligheid in de bus. De keurmerkchauffeur en het keurmerktouringcarbedrijf beschikken verder over een Calamiteitencode: een draaiboek voor hoe te handelen bij een eventuele calamiteit. Voorts is er een Serviceplan in geval van onverhoopt oponthoud.

Milieubewust onderweg
Op welke manier men ook reist, het milieu wordt hoe dan ook belast. Wie echter met de touringcar reist, zorgt voor een lagere belasting van het milieu. Een vliegtuig bijvoorbeeld verbruikt voor dezelfde afstand tot vier keer zoveel energie per passagier als de touringcar. En een volle touringcar vervangt al gauw 20 tot 25 personenwagens, dat scheelt heel wat files. Overigens wordt elke touringcar bij de jaarlijkse apk-keuring ook gecontroleerd op energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen.

Comfort
Het comfort van de keurmerktouringcar is van optimale kwaliteit volgens de afgesproken comfortclassificatie. Wanneer u als opdrachtgever een touringcar gaat reserveren, kunt u zelf aangeven aan welke comforteisen de touringcar moet voldoen. Er zijn door de touringcarbranche vaste afspraken gemaakt over de comfortclassificatie van touringcars. Zo kunt u precies zien hoeveel beenruimte en andere comfortaspecten de verschillende comfortklassen bieden.

Nog even alles op een rijtje

 • (Half) Jaarlijkse toetsing van de erkenning
 • Vakkundig technisch onderhoud
 • Strenge controles
 • Goede verzekering
 • Klantgerichte klachtenprocedure
 • Hooggekwalificeerde keurmerkchauffeur
 • Vijfjaarlijkse rijvaardigheidstest
 • Strikte naleving rij- en rusttijden
 • Veiligheidskaart
 • Calamiteitencode
 • Serviceplan

Met een Keurmerk Touringcarbedrijf bent u zorgeloos onderweg!

kwaliteit en veiligheid